Rugsėjo pirmosios akimirkos.

 

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos

 

MOODLE aplinkos adresas

 

https://ksjm.vma.lm.lt/

Mokslo metų baigimo šventė

Net nepastebėjome, kaip greitai prabėgo mokslo metai. Birželio 15 dieną į mokslo metų baigimo šventę susirinko visa LAVL bendruomenė: mokiniai, mokytojai, pataisos namų resocializacijos specialistai. Šventę organizavo I-IV klasių mokiniai ir klasės kuratorė R. Markevičienė. Nors ugdymo procesas dar nesibaigęs, tačiau ši diena visus privertė susimąstyti apie tai, kas išmokta, nuveikta, pasiekta, kaip bendrauta. Šią dieną netilo mokinių šurmulys, nurimo jaudulys, nes II klasės mokiniai  jau yra išlaikę matematikos ir lietuvių kalbos pasiekimų patikrinimus, IV klasių mokiniai - brandos egzaminus ir laukia rezultatų. Plačiau>>>

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.Plačiau > > >

DIREKTORĖS JURGITOS ZNATAVIČIENĖS 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 patvirtintų Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų 16 ir 17 punktais, teikiame Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos direktorės Jurgitos Znatavičienės veiklos ataskaitą už 2021 metus ir prašome iki 2022 m. sausio 30 d. savo pastabas, patikslinimus ir pasiūlymus teikti mokyklos tarybos pirmininkei Dovilei Rudytei - Šeškevičienei  el.paštu doverud@gmail.com

Suaugusiųjų mokymosi savaitė

„Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“

2021 metų lapkričio 15 – 21 d.

Organizacija/institucija: Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla

Adresas, telefonas:   Gedimino d. 118, Kaišiadorys LT-56166

Asmuo kontaktams:

Vardas, pavardė           Jurgita Znatavičienė

El. pašto adresas, telefonas  jurgitannn@gmail.com 8-626 20609

Kaip numatote dalyvauti?

 

Data, laikas

Renginys (pavadinimas)

Renginio vieta, adresas

Atsakingas už informaciją (vardas, pavardė)

Lapkričio 15-21 d.

Mokinių rengtų reklamų-kvietimų „Mano gimtinės „deimančiukai“ pristatymas.

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriai,

Moodle aplinka

D. Rudytė-Šeškevičienė,

L. Vinevičienė,

Ž. Kursevičienė

Lapkričio 15 d. 10.00 val.

Viktorina „Ką aš žinau apie Lietuvą?“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus I sektorius

L. Pluščauskienė

Lapkričio 16 d. 15.00 val.

Relaksacijos užsiėmimas „Mokausi atsipalaiduoti"

Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla

R. Vėželienė

Lapkričio  16 d.

Integruota anglų kalbos ir dailės pamoka: „ I see, I feel, I learn...“ Matau –  jaučiu –  mokausi

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus II sektorius

V. Klein

A. Sapitavičienė

Lapkričio 16 d.

9-12 klasių mokinių šachmatų turnyras „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus LAVL

D. Andriulis

Lapkričio 16 d. 10.00 val.

Viktorina „Gamtos rekordai“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus I sektorius

N. Kriaučiūnienė

Lapkričio 17 d.

8-12 klasių mokinių smiginio varžybos „Mokaisi – gyveni, gyveni –  mokaisi“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus II sektorius

D. Andriulis

Lapkričio 17 d.

Viktorina „Garo, vidaus degimo variklių ir plieno amžius“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus III sektorius

D. Augustinavičienė,

P. Kniūkšta

Lapkričio 17-19  d.

14.00 val.

7-12 klasių mokinių stalo teniso turnyras „Gyveni ir mokaisi“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus II sektorius

B. Rušienė

Lapkričio 17 d.

Popietė „Romų tautos papročiai ir tradicijos“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus I sektorius

D. Drėgvienė

Lapkričio 17 d.

Popietė-viktorina  „Sveikas gyvenimo būdas – sveika šeima“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus II sektorius

L. Petkevičiūtė-Jankauskienė.

J.  Mockienė

Lapkričio 18 d.

9-12 klasių mokinių stalo teniso varžybos „Mokaisi – gyveni, gyveni –  mokaisi“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus III sektorius

D. Andriulis

 

 

Lapkričio 19 d.

Integruota anglų kalbos ir verslo vadybos veikla 9-12 klasių mokiniams „You learn you live, you live you learn“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus III sektorius

R. Stankienė

J. Znatavičienė

Lapkričio 19 d. 10.00 val.

Viktorina „Gamtos rekordai“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokyklos Pravieniškių skyriaus II sektorius

N. Kriaučiūnienė

Lapkričio 19  d.  14.00 val.

Seminaras mokyklos bendruomenei „Nuotolinis mokymasis – šių dienų perspektyva“

Kaišiadorių suaugusiųjų mokykla

O. Jarunavičienė

Atestatų ir pažymėjimų įteikimas

Išlydėjome abiturientus, laukiam naujų mokinių...

Ministrė J. Šiugždinienė: siekiame tapti talentų traukos centru

Kovo 30–31 d. virtualiu renginiu „Europos horizontas: galimybės Lietuvai“ pažymima naujosios Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 2021–2027 m. Lietuvoje pradžia.

Europos horizonto programa pristatoma kaip ambicingesnė nei ankstesnės ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos. Lietuva taip pat turi daugiau ambicingų tikslų – mūsų šalis siekia tapti aktyve ir matoma tiek Europos horizonto panoramoje, tiek ir pasauliniame mokslinių tyrimų kontekste. Europos horizonto programa sudaro geras galimybes, tačiau Lietuvos vizijos ir siekiai taps realybe tik įgyvendinus būtinas reformas”, – pažymi švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Plačiau>>>

Nacionalinė švietimo agentūra skelbia projektų, skirtų padėti abiturientams pasiruošti egzaminams, konkursą.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) kviečia teikti paraiškas projektų, skirtų tikslinei pagalbai abiturientams dėl COVID-19 pandemijos teikti, atrankos konkursui. Projektams finansuoti numatyta skirti iki 150000 eurų iš valstybės biudžeto. Plačiau>>>

MOKINIŲ PSICHOLOGINĖ SAVIJAUTA COVID-19 PANDEMIJOS METU PSICHOTRAUMATOLOGIJOS CENTRAS Tyrimais grįstos rekomendacijos mokykloms ir mokiniams>>>

COVID-19 LIGOS VALDYMAS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE >>>