VIZIJA

Moderni, naujovėms bei kaitai atvira švietimo įstaiga, teikianti optimalų ir kokybišką formalųjį bei neformalųjį švietimą.

 

MISIJA

Kokybiškai ugdyti ir mokyti mokinius, skatinti jų saviraišką ir norą mokytis visą gyvenimą.

 

VERTYBĖS

Puoselėjamos vertybinės nuostatos: šiuolaikinės technologijos ir inovacijos, individualus požiūris į asmenybę.

 

MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI

Mokymas(is) bendradarbiaujant.

 

FILOSOFIJA

Mokytis niekada nevėlu!

Nestovėk vietoje – judėk ir tu!